Trwa dobór grupy do projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w Gminie Pacanów" realizowanym w 2012 r. po raz czwarty przez GOPS Pacanów. Projekt dofinansowywany jest ze środków Unii Europejskiej. W projekcie mogą brać udział korzystający z pomocy społecznej mający status osoby bezrobotnej, rolnika bądź niezatrudnionego. Jest on realizowany od czerwca do końca roku. Obejmie grupę 16 osób. Będą one mogły podwyższyć swoje wykształcenie i uzyskać przeszkolenie zawodowe. Celem programu jest umożliwienie korzystającym z pomocy uzyskania lepszych możliwości na rynku pracy. Rekrutacją zajmują się pracownicy socjalni GOPS. Zainteresowanych zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15, pokój nr 1; 4 i 5 (parter) w godzinach 7:00 do 15:00.

Projekt jest realizowany w działaniu 7.1 podziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.