Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie współpracuje z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 2009 roku corocznie grupa podopiecznych korzysta z kursów wspomagających ich funkcjonowanie społeczne i rodzinne. Są one dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej. Dotychczas w kursach wzięło udział 47 osób. Również w 2013 roku będzie realizowany projekt systemowy pn. „Czas na aktywność w Gminie Pacanów". Obecnie jest prowadzony nabór chętnych do projektu z pośród podopiecznych.

Każdy z podopiecznych będąc bezrobotnym, pozostającym bez zatrudnienia lub rolnikiem, a chcący uzyskać inne kwalifikacje niż dotychczas uzyskali umożliwiające podjęcie inne zatrudnienie niż dotychczas mogą się zgłaszać do GOPS lub pracownika socjalnego swojego terenu. Przewidziane jest 20 miejsc. Rozpoczęcie kursów przewiduje na lipiec, a zakończenie w grudniu 2013 roku.

Kier. GOPS w Pacanowie