baner

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na przeprowadzenie

Poradnictwa Zawodowego i Poradnictwa Psychologicznego

dla klientów MGOPS PACANÓW

w ramach realizacji Projektu

pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"

 

w ramach Działania: RPSW.09.01.00 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej + załączniki [ pdf ].