Nowy rodzaj pomocy finansowej państwa, którym jest świadczenie uzupełniające, będzie przysługiwał najwcześniej od 01.10.2019 r. w kwotach do 500zł miesięcznie dla niepełnosprawnych o stwierdzonej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wnioski  o świadczenie należy składać "odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe albo rentę socjalną, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanych dalej „organem właściwym”.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1622.

 

Kier. MGOPS w Pacanowie

E Wojniak