Pacanów dn. 27.07.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

o naborze osoby do wykonywania usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie zatrudni na podstawie umowy zlecenia osobę do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w okresie sierpień – grudzień 2020 r. Przewidywane wykonywanie usługi to miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub inne miejsce według wskazań tej osoby bądź opiekuna.

Wymagania wobec kandydatów to:

  • posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020);
  • posiadanie wykształcenia przynajmniej średniego i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Ponadto wykonywanie usługi wiąże się z poruszaniem po terenie gminy samodzielnie przy użyciu własnych środków.

Zgłoszenia kierować na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15 28-133 Pacanów, poprzez ePUAP: /ops-pacanow/SkrytkaESP, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź złożyć w siedzibie MGOPS w terminie do 10 sierpnia 2020 r. Oferty w wersji papierowej należy składać w zaklejonych kopertach z opisem „Program „ Opieka wytchnieniowa”-edycja 2020; oferta na opiekuna”. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz oświadczenie o niekaralności i braku przeciwwskazań do wykonywania usługi.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie [ pdf ] [ docx ].

Kierownik MGOPS w Pacanowie

E Wojniak