Pacanów dn. 17.12.2020 r.

Znak sprawy:OPS.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup i dostawa urządzeń do zapobiegania przenoszeniu zakażeń w szczególności COVID-19 i utrzymania higieny w miejscach związanych z realizacją Projektu pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” przez Gminę Pacanów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Gminą Nowy Korczyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w części dotyczącej Lidera tj. Gminę Pacanów/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie i na jego potrzeby.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Zapytanie ofertowe MGOPS [ pdf ].

Załącznik nr 1 – oferta [ pdf ].
Załącznik nr 1a – specyfikacja [ pdf ].
Załącznik nr 2 – formularz cenowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 – oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 4 – umowa [ pdf ].