Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

logo woj sw

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

Przedmiot zamówienia: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie"

I. „Dobry Zawód – Lepsze Życie NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
 2. Adres zamawiającego: al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój
 3. Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. 41 370 81 86, fax. 41 378 84 58
 4. Adres e-mail zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Adres strony internetowej: www.centrumbusko.pl

II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój - sekretariat Dyrektora
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2016 roku, o godz. 09:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2016 roku o godz. 0915 w siedzibie zamawiającego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi w ramach realizacji projektu pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi jednostki:

 •  Gmina Gnojno / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie
 •  Gmina Wiślica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy
 •  Gmina Tuczępy / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach
 •  Gmina Solec-Zdrój / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
 •  Gmina Pacanów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
 •  Gmina Nowy Korczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80530000-8, 80570000-0;

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został odpowiednio w SIWZ

4. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w załącznik 1 do SIWZ – Wzór umowy.

IV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w odpowiedniej części zamówienia, są:

 1. Cena oferty - 50 %
 2. Doświadczenie - 20 %
 3. Certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych - 5%
 4. Akredytacja Kuratora Oświaty na szkolenia - 10%
 5. Deklarowana efektywność zatrudnienia - 15%

Link do strony Lidera projektu

http://www.pcpr.busko.pl/cms/128-aktualnosci/2016/917-ogloszenie-o-zamowieniu-10-2016.html