Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie, działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach, na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  5. W zakresie przetwarzania Państwa danych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Mają Państwo prawo do żądania od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO, sprostowania Państwa danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO oraz usunięcia tychże danych na zasadach określonych w art. 17 RODO.
  7. Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, objętym obowiązkiem ich podania, a konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości przyznania wnioskowanej pomocy.
  8. Inspektorem Ochrony Danych na poziomie M-GOPS jest P Adam Ziemiński tel. 575 822 007.