Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

Świadczenie pielęgnacyjne

Pacanów dn.25.01.2013r.

Informacja ogólna dotycząca świadczeń pielęgnacyjnych

W związku ze zmianą przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych od 01.01.2013r. ulegają zmianie zasady przyznawania i wypłaty dotychczasowych świadczeń pielęgnacyjnych. Ustawa rozgranicza dotychczasowe świadczenia pielęgnacyjne na dwa rodzaje:

  1. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane dla osób rezygnujących z zatrudnienia lub nie mogącymi go podjąć w powodu opieki nad niepełnosprawny członkiem rodziny u którego niepełnosprawność istnieje od urodzenia lub powstała w okresie nauki w szkole (do 25 roku życia). Wysokość takiego świadczenia wynosić będzie 620zł, a za osobę opiekującą się będzie odprowadzana składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do czasu uzyskania 25 letniego okresu, z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu z innych tytułów (rolników) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawane osobom rezygnującym z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny którego niepełnosprawność powstała w wieku powyżej 18 roku i nieuczącymi się w okresie od 18 roku życia do 25 roku życia, spełniających dodatkowe warunki min.:
    - dochód na osobę nie przekracza 623zł,
    - nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z innych tytułów (rolnicy),
    - nie mają ustalonego prawa do świadczeń emerytalnych rentowych i innych,
    - nie są osobami niepełnosprawnymi znacznego stopnia,

Za osobę tę opłacać będzie się składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez okres do 25 lat oraz składkę zdrowotną przez czas pobierania świadczenia.

Warunkiem szczególnym jest to by ubiegający się o specjalny zasiłek opiekuńczy udokumentował iż rezygnuje z zatrudnienia (świadectwa pracy itp.) z powodu konieczności opieki.

Świadczenia pielęgnacyjne dotychczas przyznane wygasają z końcem czerwca 2013 roku . Nowe wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na nowych warunkach od 01.07.2013 r. należy złożyć do GOPS najlepiej do końca czerwca 2013r.