Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na świadczenie poradnictwa prawnego dla Uczestników Projektu w ramach realizacji Projektu pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro".

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów tel. 41 3765459; fax 41 3765980 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona: www.gops.pacanow.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z póź. zm.). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem Ofertowym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1145).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Świadczenie indywidualnej pomocy prawnej oraz udzielanie porad prawnych Uczestnikom Projektu pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro" w okresie od podpisania umowy do 30.09.2020 r.
 2. Udzielanie porad prawnych i obywatelskich klientom, których celem jest wsparcie Uczestników Projektu oraz zapoznanie ich z prawami i usprawnieniami przysługującymi osobom oraz ich opiekunom objętych Projektem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udzieloną pomoc i porady prawne do wysokości wymaganej policy OC w pkt. 6.
 3. Zakres konsultacji i porad prawnych dotyczy w szczególności: prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz prawa karnego.
 4. Poradnictwo prawne obejmuje porady prawne, konsultacje oraz sporządzenie pism na rzecz Uczestników Projektu w zależności od potrzeb zgłaszanych przez osoby objęte wsparciem.
 5. Promocja Projektu, informowanie na temat działań realizowanych w ramach Projektu, źródle pochodzenia środków na realizację Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazywanie zainteresowanym materiałów promocyjnych i formularzy zgłoszeniowych.
 6. Wykonawca którego oferta będzie wybrana zobowiązany będzie do przedstawienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 3.000.000,00 zł obowiązującej przez cały okres realizacji zamówienia (dotyczy Kancelarii Prawnej).
 7. Kod CPV: 79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji.
 8. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
 9. Zamawiający nie przewiduje;
  a) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
  b) udzielenia zamówień uzupełniających.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do Zapytania.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej [ pdf ].

Załączniki [ pdf ] [ docx ].