Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

Pacanów, dnia 1303.2020 r.

Z A T W I E R D Z A M:
Edward Wojniak

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ)

1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765459, fax. 41 3765980
strona internetowa: www.bip.pacanow.pl i www.gops.pacanow.pl
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Tryb udzielenia zamówienia:

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.

Pomocniczo w celu przeprowadzenia postępowania stosuje się zapisy ustawy oraz zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

3) Opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Dokumenty do pobrania:
SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 1 – formularz oferty [ pdf ].
Załącznik nr 2 – oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 3 – wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 4 – wykaz osób [ pdf ].
Załącznik nr 5 – wykaz usług [ pdf ].
Załącznik nr 6a – opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 6b – opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].

Informacja o wynikach [ pdf ].