Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
BIP
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
A A A
Wersja dla niedowidzących

Baner - zdjęcie szczęścliwej rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: od godz. 7:00 do 15:00

Adres

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Kontakt

tel: +48 41 376 54 59

fax: +48 41 376 59 80

e-mail: sekretariat@mgops.pacanow.pl

Kategoria

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie informuje, iż rodziny które dotychczas korzystały w 2017 r. z dożywiania dzieci w szkołach i chcą nadal korzystać z takiej formy prosimy o składanie wniosków na nowy rok 2018.
Osoby i rodziny dotychczas nie korzystające, a mające potrzebę skorzystania z tej formy pomocy mogą w każdym czasie taki wniosek złożyć.

Kierownik GOPS

E Wojniak

W listopadzie 2017 r. Wójt Gminy podpisał umowę uczestnictwa w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mającego za zadanie wspieranie rodzin z problemami. Wsparcie będzie realizowane przez asystenta rodziny. Realizacja przedsięwzięcia jest powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia 01.12 - 31.12.2017 r.

Warunki naboru w oparciu o art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.:Dz.U 2017 poz. 697) przedstawionych poniżej.

logo woj sw

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

Przedmiot zamówienia: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie"

I. „Dobry Zawód – Lepsze Życie NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
 2. Adres zamawiającego: al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój
 3. Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. 41 370 81 86, fax. 41 378 84 58
 4. Adres e-mail zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Adres strony internetowej: www.centrumbusko.pl

 Projekt partnerski

W czerwcu 2016 r. Wójta Gminy przyjął zobowiązanie uczestnictwa w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mającego za zadanie wspieranie rodzin z problemami. Wsparcie będzie realizowane przez asystenta rodziny. Realizacja przedsięwzięcia jest powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia 13.07 - 31.12.2016 r.

Warunki naboru w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U. 2016 poz. 575) przedstawione poniżej.

Art. 12. 1. Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
  a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Asystent rodziny będzie zobowiązany do prowadzenia pracy z rodzinami w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez daną rodzinę.

Zadaniami asystenta będą te wyszczególnione w art. 15 ust. 1 ustawy w/w.

Ogłoszenie

W Gminie Pacanów druki wniosków o świadczenie wychowawcze ("500+") są wydawane w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Pacanowie mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 15 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00.

Wpełnione wnioski będą przyjmowane od 01.04.2016 r.

Kier. GOPS
E Wojniak